Negativa da poboación á entrega da cota de cereal en Trabada

Negativa da poboación á entrega da cota de cereal en Trabada

Resistencias civís non organizadasPosguerra (39-51)

Durante varios anos da década dos corenta, os veciños negáronse a entregar a cota de cereal, aliándose, contra o xefe local de Falanxe, co secretario do Concello. Logrouse apartar da recadación do cota ao falanxista, ademais dunha rebaixa no que se debía entregar. Posteriormente, o xefe local da Falanxe e o mesmo tempo alcalde, José Ramón Aenlle Rodríguez, enfrontouse aos veciños , que o acusaban dunha repoboación forestal que afectara a propiedades particulares.

Fontes

CABANA, Ana, La derrota de lo épico, Universitat de València, Valencia, 2013, 68. SOUTO, María Jesús, Los apoyos al régimen franquista en la provincia de Lugo (1936-1940). La corrupción y la lucha por el poder, Ediciós do Castro, Sada, 1999, 74.

Rúa do Concello, 15, 27765 Trabada, Lugo, España, Trabada
/ Galicia