Contacta

Alfonso Iglesias Amorín

Grupo de Investigación Hispona

Facultade de Xeografía e Historia

Praza da Universidade 1, 15782

Santiago de Compostela

Correo de contacto: alfonso.iglesias@usc.es