Foxas no Cemiterio de Vilarraso

Foxas no Cemiterio de Vilarraso

FoxasGuerra Civil (36-39)

Podería tratarse dun dos maiores lugares de enterramento das vítimas da violencia golpista en Galicia, cun marco cronolóxico comprendido entre 1936 e 1938. As investigacións indican que polo menos serían unhas 35 persoas, entre as que se atoparían Mercedes Romero Abella (profesora coruñesa), Florentino Rodríguez Palacios (alcalde socialista de Aller, Asturias) ou Cesáreo Méndez Vázquez (cenetista da Coruña).

Estado

En xullo de 2011, colocouse un monólito en homenaxe ás vítimas.

Fontes

GRANDÍO, Emilio; FERNÁNDEZ, Eliseo, "A fosa do cemiterio de Vilarraso (Aranga), CRMHAC, A Coruña, 2011. MOLEDO, A, "Aranga 'exhuma' su memoria", La Opinión de A Coruña, 14/04/2018, https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2018/04/14/aranga-exhuma-memoria-24079805.html, 14/08/2022. S.A., "Historiadores identifican a 9 republicanos enterrados en Aranga", La Opinión de A Coruña, 22/02/2009, https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2009/05/22/historiadores-identifican-9-republicanos-enterrados-25323974.html, 14/08/2022. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, "Fosa en el Cementerio de Vilarraso", Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2481, 14/08/2022. PRADA RODRÍGUEZ, Julio, Geografía de la represión en Galicia, Catarata, Madrid, 2011, 173 e segs.

San Lourenzo de Vilarraso, Aranga
/ A CORUÑA