Foxas no cemiterio de Paramos

Foxas no cemiterio de Paramos

FoxasGuerrillaMulleresPosguerra (39-51)

A comezos de marzo de 1949, cinco guerrilleiros ocultos na parroquia de Zas, concello de Negreira (José María Castelo Mosquera, Vicente Peña Tarrasa, Manuel Pena Camino, Manuel Ramiro Souto e Carmen Temprano Saloiro) foron descubertos pola Garda Civil, que rodearon a casa na que se refuxiaban. O grupo conseguiu fuxir, aínda que a muller que os acompañaba, propietaria da vivenda, foi ferida e rematada por Castelo. O grupo desprazouse ao norte da provincia na compaña de Manuela Teiga, veciña de Zas e fuxida por temor a represalias por prestarlles axuda aos guerrilleiros. Con todo, volverían ser descubertos nos montes de Paramos, e un novo tiroteo acabaría coas vidas de Castelo, Peña, Pena Camino e Teiga. Os catro cadáveres foron enterrados no adro do cemiterio de Paramos. Canto a Manuel Ramiro, que conseguira fuxir, foi descuberto e executado en 1952 en Visantoña, concello de Mesía.

Estado

Foxas exhumadas en 2016.

Fontes

MARTÍNEZ, Laura, "Las fosas de la guerrilla. Exhumaciones de guerrilleros y enlaces en el Bierzo y Galicia" en Alejandro Rodríguez; Laura Martínez, Federación de Guerrillas de León-Galicia, Positivas, Santiago de Compostela, 2022, 137-158.

Santa María de Paramos, Val do Dubra
/ A CORUÑA