Execución de María Vázquez

Execución de María Vázquez

ExecuciónsMulleresGuerra Civil (36-39)

O 19 de agosto de 1936 fusilaron na praia de Centroña a María Vázquez Suárez, profesora en Miño. María fora acusada de propagar o amor libre e de enterrar a súa nai cunha cerimonia laica.

Fontes

MARCO, Aurora, "Mulleres e memoria histórica", Consello da Cultura Galega, Álbum de Mulleres, s. d., http://culturagalega.gal/album/mulleres_e_a_memoria_historica.php, 14/08/2022.

Santa María de Centroña. Praia de Centroña, Pontedeume
/ A CORUÑA