Toma de Vimianzo pola guerrilla

Toma de Vimianzo pola guerrilla

GuerrillaPosguerra (39-51)

Un grupo de guerrilleiros tomou Vimianzo durante unhas horas do 8 de novembro de 1946, asaltando o cuartel da Garda Civil e o Banco Pastor.

Fontes

VVAA, A guerrilla antifranquista galega: actas do congreso, Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, A Coruña, 2012. MARTÍNEZ, Lupe, Coa man armada. "Ejército Guerrillero de Galicia": IV Agrupación, 1946-1948, A Nosa Terra, Vigo, 2007.

San Vicenzo de Vimianzo, Vimianzo
/ A CORUÑA