Saída de fuxidos de Soutadoiro para Portugal

Saída de fuxidos de Soutadoiro para Portugal

FuxidasPosguerra (39-51)

Un numeroso grupo de fuxidos no sueste ourensán tentou saír cara a Portugal para embarcar e saír da Península, dende xullo de 1940. Despois de varios enfrontamentos e detencións, a maior parte deles retornaron á zona en abril de 1941.

Fontes

FERNÁNDEZ, Eliseo, A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940), Companha Editora, Santiago de Compostela, 2022.

Aldea Soutadoiro, 6, 32336 Soutadoiro, Ourense, España, Soutadoiro
/ Ourense