Resistencia contra a repoboación do Monte da Lagoa

Resistencia contra a repoboación do Monte da Lagoa

Resistencias civís non organizadasMulleresFranquismo (51-75)

Varios veciños do pobo de Roupar, destacando a presenza de mulleres, opuxéronse o día 7 de febreiro de 1964 ao traballo de repoboación iniciado no chamado monte da Lagoa, en man comunal.

Fontes

RICO BOQUETE, Eduardo, "Politica forestal y conflictividad social en el noroeste de España durante el primer franquismo, 1939-1959", Historia Social, 38, 2000, 117-140.

Casanova, A, 23T, 27835 Germade, Lugo, España, Germade
/ Galicia