Resistencia á repoboación dos montes de Banzas, Xende e Pedra Sacha

Resistencia á repoboación dos montes de Banzas, Xende e Pedra Sacha

Resistencias civís non organizadasMulleresFranquismo (51-75)

Máis de douscentos veciños, destacando a presenza de mulleres, opuxéronse á Guardia Civil e aos representantes de Patrimonio Forestal del Estado para tratar de impedir a repoboación dos montes de Banzas, Xende e Pedra Sacha, en marzo de 1962.

Fontes

FREIRE, Araceli, "En defensa de lo suyo. Propiedad forestal y conflictividad social durante el franquismo: los montes vecinales de Cerceda (A Coruña)", Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2011, 86.

Notas

As coordenadas correspóndense cun mirador dende o que se ve o Monte de Banzas

V3XP+P2 Vilariño de Chacín, España, Vilariño de Chacín
/ Galicia