Refuxio no Monte Pindo

Refuxio no Monte Pindo

FuxidasGuerra Civil (36-39)Posguerra (39-51)

O Monte Pindo foi lugar de refuxio de grandes bolsas de escapados, maioritariamente simpatizantes da esquerda política, sindicalistas e desertores. Entre finais de 1937 e comezos de 1938, tivo lugar unha batida conxunta por parte de forzas do Exército e da Guardia Civil, que se saldou coa captura de oitenta e dous individuos.

Fontes

LAMELA, Luis, Crónica de una represión en la "Costa da Morte", Ediciós do Castro, Sada, 1995, 127-132.

San Clemente do Pindo, Carnota
/ A CORUÑA