Refuxio na Edreira

Refuxio na Edreira

GuerrillaGuerra Civil (36-39)Posguerra (39-51)

No lugar da Edreira houbo un casarío que, durante a Guerra Civil e os primeiros anos da posguerra, foi empregado como lugar de reunión e refuxio de guerrilleiros da zona. En 1949, foi incendiado no marco dunha operación da Guardia Civil e outros corpos civís e militares, que executarían a un guerrilleiro e a dous veciños do lugar.

Fontes

DOMÍNGUEZ, José, A Edreira. El último bastión de la resistencia en Ourense (18 en el balneario), Círculo Rojo, El Ejido, 2016.

San Pedro do Castro de Laza. Lugar da Edreira, Laza
/ OURENSE