Primeira asemblea de CCOO de Ferrol

Primeira asemblea de CCOO de Ferrol

Resistencias civís organizadasIgrexaFranquismo (51-75)

O 24 de marzo de 1967, coincidindo co Venres Santo, tivo lugar a primeira asemblea de afiliados das CCOO na bisbarra de Ferrol. Esta primeira xuntanza tivo lugar na capela de San Pedro de Leixa, nas aforas de Ferrol, sen que o párroco soubera da mesma.

Fontes

MARTÍNEZ, Xosé Antonio, A Igrexa antifranquista en Galicia. Análise histórica da crise posconciliar, Ediciós do Castro, Sada, 1995, 34.

San Pedro de Leixa, Ferrol
/ A CORUÑA