Presentación da Asociación Democrática da Muller Galega de Lugo no Local Social da Caixa de Aforros da cidade

Presentación da Asociación Democrática da Muller Galega de Lugo no Local Social da Caixa de Aforros da cidade

Movementos feministas e LGTBIQ+MulleresTransición (75-78)

En novembro de 1977, presentouse a Asociación Democrática da Muller Galega (ADMG) de Lugo, asociación feminista que tivo gran peso na cidade. A súa forte presenza impediu que outros grupos con moita forza no resto de Galicia, como é o caso da Asociación Galega da Muller (AGM), chegasen a asentarse na provincia.

Fontes

BAR, Mónica, Feministas galegas. Claves dunha revolución en marcha, Edicións Xerais, Vigo, 2010, 307-308.

Notas

As coordenadas sinalan o edificio no que tivo lugar a presentación.

Centro. Praza Maior, 16, Lugo
/ LUGO