Movemento feminista no barrio de Canido

Movemento feminista no barrio de Canido

Movementos feministas e LGTBIQ+Resistencias civís organizadasMulleresFranquismo (51-75)

Canido funciona como xermolo do Movemento Democrático da Muller de Ferrol nos anos setenta, a partir dos encontros de mulleres do barrio.

Fontes

BAR, Mónica, Feministas galegas. Claves dunha revolución en marcha, Edicións Xerais, Vigo, 2010, 96.

Notas

Por non contar cunha localización máis precisa, as coordenadas refírense a un punto aleatorio do barrio de Canido.

Canido, Ferrol
/ A CORUÑA