Morte de Yoyo e Colás

Morte de Yoyo e Colás

ExecuciónsGuerrillaPosguerra (39-51)

Caída dos guerrilleiros Gregorio Dopico Fernández “Yoyo” e Nicolás Rodríguez Pereira “Colás” no Monte Reboreda.

Fontes

MÁIZ, Bernardo, Resistencia, guerrilla e represión: causas e consellos de guerra (Ferrol, 1936-1975), A Nosa Terra, Vigo, 2007.

Notas

As coordenadas son aproximadas, por non contar coa localización específica.

Santa Mariña de Sillobre. Monte Reboreda-Sillobre, Fene
/ A CORUÑA