Mobilización pola defensa, fronte ao bispo ourensán, duns curas nas parroquias de Ribadavia

Mobilización pola defensa, fronte ao bispo ourensán, duns curas nas parroquias de Ribadavia

IgrexaFranquismo (51-75)

As igrexas foron testemuña da labor de numerosos cregos que, seguindo as fendas abertas polo Concilio Vaticano II, apostaron por un apostolado social, comprometido coa veciñanza e incluso partidario dun cambio de réxime.
Foi o caso do acontecido nas igrexas parroquiais de San Domingos de Ribadavia e de San Cristovo de Regodeigón, ás que foran destinados tres cregos con este perfil: Virxilio Rodríguez Silva, Xosé Benito Sieiro e Miguel Fernández Grande; este último estaría posteriormente implicado na fundación do Sindicato Agrario Galego. Aqueles sacerdotes, que foran destinados en setembro de 1967 ás parroquias mencionadas, estaban implicados na liña de renovación e compromiso social que asumiu unha parte da Igrexa tras o Concilio Vaticano II. Como tal, no seu paso polas parroquias de Ribadavia rexeitaron cobrar polos servizos eclesiásticos e instalarse na casa parroquial, mentres que levaban a cabo unha labor comunitaria e social, incluíndo a formación dun club parroquial que sería xermolo da Asociación Cultural Abrente. Asemade, estas posturas de renovación e compromiso social leváronos a colaborar con persoas e nacentes organizacións partidarias dun cambio de réxime político e económico. En consecuencia, os tres sacerdotes sentiron de cerca a vixilancia do bispo Tremiño, quen lles ordenou levar sotana e lles denegou os permisos solicitados polos cregos para dar misa en galego. A Guardia Civil chegou a asistir ás homilías para comprobar o seu contido e visitar e interrogar en varias ocasións aos sacerdotes. Ante o anuncio do cese dos mesmos, o 14 de xullo de 1969, a veciñanza de Ribadavia mobilizouse. Entre outras accións, fixo chegar un escrito ao bispo Tremiño firmado por mil seiscentas persoas, o 90% da poboación adulta da vila. Tras coñecerse o 22 de xullo a orde do bispo de que os tres cregos abandonaran a vila canto antes, a veciñanza inundou a misa das oito, non cabendo todos no templo, e acompañou aos cregos á casa, sendo disolvidos polas forzas de orde.

Fontes

MARTÍNEZ, Xosé Antonio, A Igrexa antifranquista en Galicia. Análise histórica da crise posconciliar, Ediciós do Castro, Sada, 1995, 116 e ss. "Morre Miguel Fernández, un dos grandes curas galeguistas de Galicia e defensor do mundo rural", Galicia Confidencial, 12/01/2022, http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/185998-morre-miguel-fernandez-grandes-curas-galeguistas-galicia-defensor-mundo-rural, 07/09/22.

San Domingos de Ribadavia e San Cristovo de Regodeigón, Ribadavia
/ OURENSE