Manifestacións do movemento feminista na Praza do Toural

Manifestacións do movemento feminista na Praza do Toural

Movementos feministas e LGTBIQ+MulleresTransición (75-78)

Lugar de encontro recorrente de manifestacións na cidade compostelá. Alí pecharía a manifestación do Oito de Marzo celebrada en Compostela no 1978.

Fontes

COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIÓNS FEMINISTAS, "1978 [8 de marzo]", Revista Andaina, 17, 3/1989, 4-5, http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_ig_pub2000_Andaina-I_17.pdf, 14/08/2022.

Praza do Toural, Santiago de Compostela
/ A CORUÑA