Fuxida en Cangas

Fuxida en Cangas

FuxidasPosguerra (39-51)

En xuño de 1948, unha trintena de persoas, presuntamente vinculadas ó PCE, tentaron fuxir desde o porto de Cangas nun vello barco de pesca adquirido para tal fin. Unha delación crebou os plans, polo que se tivo que afundir o barco.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 478.

Santiago e San Salvador de Cangas. Porto de Cangas, Cangas
/ PONTEVEDRA