Fuxida dunha motora en Noia

Fuxida dunha motora en Noia

FuxidasGuerra Civil (36-39)

A comezos de xaneiro de 1937, catro persoas vinculadas coa CNT de Noia fugáronse a Asturias, partindo do porto noiés.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 472.

San Pedro de Boa. Porto de Noia, Noia
/ A CORUÑA