Fuxida dos vapores Magdalena Vinaches e Soledad Yáñez

Fuxida dos vapores Magdalena Vinaches e Soledad Yáñez

FuxidasGuerra Civil (36-39)

O 19 de outubro de 1938, un dos pesqueiros foi abordado na boia do Pedrido por unha embarcación con sete asaltantes, axudados polo patrón e o fogueiro. Os fuxitivos fixéronse co outro vapor aproveitando a sondaxe previa á manobra de arriar o aparello no caladoiro para abordalo. Os asaltantes, entre os que estaban os fillos de Caridad Pita e nove tripulantes, pasaron a territorio republicano.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 477.

Notas

Coordenadas aproximadas, por non ter máis datos da localización exacta da boia mencionada.

Ría de Betanzos. Boia do Pedrido, Betanzos
/ A CORUÑA