Fuxida do Ramón Galdo

Fuxida do Ramón Galdo

FuxidasGuerra Civil (36-39)

O 20 de outubro de 1936, o Ramón Galdo saíu de Espasante dirección Xixón, onde chegou con catro fuxidos do SIP de Espasante logo de dezanove horas de travesía.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 471.

San Xoán de Espasante. Porto de Espasante, Ortigueira
/ A CORUÑA