Fuxida do buque Don Tomás

Fuxida do buque Don Tomás

FuxidasGuerra Civil (36-39)

O 23 de xullo de 1936, o barco púxose en fuxida desde San Cibrao cara ó porto de Avilés.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar. Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 469.

Santa María de Lieiro. Porto de San Cibrao, Cervo
/ LUGO