Fuxida do bou Ramón

Fuxida do bou Ramón

FuxidasMulleresGuerra Civil (36-39)

Vinte e sete asaltantes vinculados co anarquismo e o socialismo de Ferrol, Mugardos, Narón e Ares puxeron rumbo ao porto francés de La Pallice a mediados de xullo de 1939. Entre outros, estaban os alcaldes de Ferrol e Ares. Todos eles foron trasladados ao campo de concentración de Barcarès, e logo, ao de Argelès. Ata vinte e tres mulleres víronse implicadas na causa incoada para aclarar a fuxida deste bou, sendo oito delas procesadas, e finalmente, dúas condenadas a prisión de dous anos e un día.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 478. PRADA, Julio, "La represión sobre las mujeres en Galicia. Algunas claves interpretativas", Jesús de Juana López e Julio Prada Rodríguez (dirs.), Nuevas perspectivas en el estudio de la mujer durante el franquismo, Sílex, Madrid, 2017, 41.

San Xosé de Ares. Porto de Ares, Ares
/ A CORUÑA