Fuxida do boniteiro Nuevo Celta

Fuxida do boniteiro Nuevo Celta

FuxidasGuerra Civil (36-39)

A comezos de outubro de 1938, tras ser abordado na manobra de saída por tres homes nunha chalana, estes, xunto con algúns tripulantes, apoderáronse do barco e puxeron rumbo a Brest. Os asaltantes e dez mariñeiros pasaron a territorio republicano. Os protagonistas estaban vinculados a sindicatos de pescadores da CNT das Rías Baixas.

Fontes

PEREIRA, Dionisio, Loita de clases e represión franquista por mar, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2010, 477.

Vigo Centro. Porto de Vigo, Vigo
/ A CORUÑA