Fundación do Movemento Democrático das Mulleres de Ourense na Casa de Isabel Bustos

Fundación do Movemento Democrático das Mulleres de Ourense na Casa de Isabel Bustos

Movementos feministas e LGTBIQ+MulleresFranquismo (51-75)Transición (75-78)

O Movemento Democrático de Mulleres (MDM) foi a primeira organización feminista con poder de convocatoria en Ourense. As súas primeiras xuntanzas realizáronse na casa particular de Isabel Bustos, no edificio A Torre, onde se chegaron a atopar un grupo dunhas vinte a vinte e cinco mulleres.

Fontes

BAR, Mónica, Feministas galegas. Claves dunha revolución en marcha, Edicións Xerais, Vigo, 2010, 274.

Ourense Centro. Edificio A Torre, Rúa de Curros Enríquez, 1, Ourense
/ OURENSE