Foxas no Cemiterio Municipal de Pereiró

Foxas no Cemiterio Municipal de Pereiró

FoxasExecuciónsGuerra Civil (36-39)

O cemiterio municipal de Pereiró foi un lugar de execución e de enterramento dende o golpe de Estado de 1936, destacando as que se produciron o 27 de agosto de 1936, logo de concluír un proceso xudicial sumarísimo e cheo de irregularidades, mostra expresiva da particular xustiza imposta polos sublevados nas zonas que ían caendo baixo o seu control: Antonio Bilbatúa Zubeldía (político socialista), Apolinar Torres López (mestre, pedagogo e sindicalista), Emilio Martínez Garrido (alcalde de Vigo e industrial), Heraclio Botana (político socialista), Ignacio Seoane Fernández (sindicalista e político socialista), José Antela Conde (alcalde de Lavadores), Ramón González Brunet (sindicalista e político socialista), Ubaldo “Waldo” Gil Santóstegui (médico e político socialista). O total de corpos localizados no camposanto chegaría á trintena.

Fontes

PREGO, Carlos, "Ochenta años del amanecer que fusiló la democracia", Faro de Vigo, 26/08/2016, https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2016/08/26/ochenta-anos-amanecer-fusilo-democracia-16530955.html, 09/08/2022. PRADA, Julio, Geografía de la represión franquista en Galicia, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011, 171.

Santa María de Castrelos. Avenida de Castrelos, 214, Vigo
/ PONTEVEDRA