Foxas no Cemiterio de Teilán

Foxas no Cemiterio de Teilán

FoxasGuerrillaPosguerra (39-51)

En xuño de 1949, apareceron dous homes mortos logo de que os veciños de Teilán escoitaran un forte tiroteo nos montes próximos: Manuel Fernández Soto, alcumado o Coronel Benito, e Bernardo Álvarez Trabajo, alcumado Gasta. O primeiro era o máximo responsábel, dende marzo de 1949, do Ejército Guerrillero de Galicia, ademais de secretario do PCE da área. Un mes despois, aparecerían os restos dun terceiro, Elías López Armesto, outro guerrilleiro malferido que lograra escapar pero que tamén falecera. O responsábel, o infiltrado Francisco Cano Román, o Comandante Félix.

Estado

Foxas exhumadas en 2012 e 2015.

Fontes

MARTÍNEZ, Laura, "Las fosas de la guerrilla. Exhumaciones de guerrilleros y enlaces en el Bierzo y Galicia" en Alejandro Rodríguez; Laura Martínez, Federación de Guerrillas de León-Galicia, Positivas, Santiago de Compostela, 2022, 137-158. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosas en cementerio de Teilán”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2876, 14/08/2022.

Santa Baia de Teilán. Lugar de Souto, Bóveda
/ LUGO