Foxas no Cemiterio de Santa Cristina de Lavadores

Foxas no Cemiterio de Santa Cristina de Lavadores

Foxas

Cemiterio vigués no que se documentan cinco cadáveres. A placa fixada ás portas do camposanto sinala, con todo, dezanove homes e dúas mulleres asasinados.

Estado

Existe unha placa conmemorativa, colocada en 2008.

Fontes

PRADA, Julio, Geografía de la represión franquista en Galicia, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011, 171.

Santa Cristina de Lavadores. Subida Cemiterio, Vigo
/ PONTEVEDRA