Foxas no Cemiterio de San Pedro de Grandal

Foxas no Cemiterio de San Pedro de Grandal

FoxasGuerra Civil (36-39)

Localizáronse os restos de dúas persoas en paralelo ao muro do camposanto, así como demais ósos dispersos. Probablemente correspóndense con vítimas executadas en setembro de 1937.

Fontes

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosa en cementerio de San Pedro de Grandal”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2736, 14/08/2022.

San Pedro de Grandal. Lugar da Eirixa, Vilarmaior
/ A CORUÑA