Foxa no Cemiterio de San Pedro de Cornazo

Foxa no Cemiterio de San Pedro de Cornazo

FoxasGuerra Civil (36-39)

Lugar no que se localiza a foxa na que foron enterrados dous homes executados no monte de Lobeira en novembro de 1938.

Estado

Un dos corpos foi recuperado polos familiares a comezos de 1940, trasladandoo á súa localidade natal, O Grove. O outro foi recuperado en setembro de 2009.

Fontes

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosa en el Cementerio de Cornazo”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2017, 14/08/2022.

Rúa Cerdeira, 14, 36619 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España, Vilagarcía de Arousa
/ Pontevedra