Foxa no Cemiterio de A Capela

Foxa no Cemiterio de A Capela

FoxasGuerra Civil (36-39)

Localizábase aquí unha foxa común onde descansaron os restos do concelleiro da Frente Popular Francisco Guerreiro Guerreiro e os veciños Joaquín Antón Rodeiro e Manuel Franco Bermúdez. Trátase dos primeiros mortos tralo golpe en As Pontes, executados in situ a mediados de agosto de 1936.

Fontes

RODRÍGUEZ, Nuria, "Recuperación de la Memoria Histórica exhumará una fosa comñun en A Capela", La Opinión, 29/03/2008, https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2008/03/29/recuperacion-memoria-historica-exhumara-fosa-25437762.html, 15/08/2022.

Santiago de Capela, A Capela
/ A CORUÑA