Foxa na Praia da Frouxeira

Foxa na Praia da Frouxeira

FoxasGuerra Civil (36-39)

Foxa común non intervida na que se presume que hai enterradas catro persoas, asasinadas no mesmo lugar en marzo de 1938. Entre elas, o antigo alcalde Serantes, Alejandro Porto Leis.

Estado

Non intervida

Fontes

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosa en la playa de Frouxeira”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2475, 14/08/2022.

Parroquias de San Vicente de Meirás, de Santiago do Lago e de Santalla de Valdoviño. Praia da Frouxeira, Valdoviño
/ A CORUÑA