Foxa en Cortapezas

Foxa en Cortapezas

FoxasGuerra Civil (36-39)

Foxa localizada, orixinalmente, no adro dunha capela, e actualmente cemiterio de Cortapezas. Recuperáronse os restos de dous homes, un deles o alcalde socialista de Castro de Rei, asasinado a finais de outubro de 1936 na marxe da estrada de Lugo a Portomarín.

Fontes

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosa en Cortapezas”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2489, 14/08/2022. PRADA, Julio, Geografía de la represión en Galicia, Catarata, Madrid, 2011, 176.

Santa María de Cortapezas. Lugar da Eirexe, Portomarín
/ LUGO