Foxa de Lombo do Barco

Foxa de Lombo do Barco

FoxasLugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Unha foxa localizada na beira dunha pista de servizo das obras da vía férrea entre Campobecerros e Portocamba. Alí foron asasinados tres traballadores portugueses o 20 de agosto de 1936. Un deles sería enterrado alí mesmo, mentres que os outros dous rematarían no cemiterio parroquial de Campobecerros.

Estado

Memorializado cunha placa.

Fontes

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, "Fosa do Lombo do Barco", Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2503, 14/08/2022. PRADA, Julio, Geografía de la represión en Galicia, Catarata, Madrid, 2011, 176.

Notas

Coordenadas aproximadas do lugar da placa.

3MF9+66 Campobecerros, Castrelo do Val, España, Campobecerros
/ Ourense