Execucións no Monte da Penela

Execucións no Monte da Penela

FoxasExecuciónsGuerra Civil (36-39)

Lugar de execución e enterramento, entre 1939 e 1940, de dous homes que escaparan ao monte logo do golpe de Estado: Emilio Ríos Martínez “O Cantador” e José Fernández Rolle “O Caramelo”. O primeiro foi capturado pola Garda Civil na casa dun familiar onde ía comer frecuentemente, sendo posteriormente torturado para forzalo a que revelase o lugar de ocultación doutros fuxidos. Na mañá seguinte, Fernández Rolle, de garda onde el e outros se atopaban ocultos, alertou ós seus compañeiros da presenza das forzas de orde para que puidesen escapar. Sería, coma “O Cantador”, executado.

Estado

Foxas exhumadas en 2005.

Fontes

MARTÍNEZ, Laura, "Las fosas de la guerrilla. Exhumaciones de guerrilleros y enlaces en el Bierzo y Galicia" en Alejandro Rodríguez; Laura Martínez, Federación de Guerrillas de León-Galicia, Positivas, Santiago de Compostela, 2022, 137-158. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, “Fosa Monte A Penela”, Mapa de fosas del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2022, https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/visorfosas.aspx?fid=2493, 14/08/2022. PRADA, Julio, Geografía de la represión en Galicia, Catarata, Madrid, 2011, 164.

San Estevo do Vicedo. Monte da Penela, O Vicedo
/ LUGO