Execucións no Cuartel do Monte do Castro

Execucións no Cuartel do Monte do Castro

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)Posguerra (39-51)

Rexístranse cento vinte e cinco executados por autoridade militar.

Estado

Conmemorado mediente monumento

Fontes

NOMES E VOCES, "Lugares de morte: falecidos/as polos fusilamentos ordenados pola autoridade militar", NOMES E VOCES, 2022, http://www.nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-morte-falecidosas-polos-fusilamentos-ordenados-pola-autoridade-militar/, 14/08/2022.

Notas

Aínda que a fonte refire 125 executados, o monumento que conmemora o lugar de memoria indica 136, no período 1936-1942

O Castro. Parque Rosalía de Castro, 5, Vigo
/ PONTEVEDRA