Execucións no Cemiterio de Santa Mariña de Sillobre

Execucións no Cemiterio de Santa Mariña de Sillobre

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Lugar de execución de Baltasar López Ardao, Arturo Pereira López, Juan Pereira López e Jesús Bouza Pereira, en setembro de 1936.

Fontes

SUÁREZ, Xosé Manuel, Guerra civil e represión en Ferrol e comarca, Concello de Ferrol, Ferrol, 2002.

Santa Mariña de Sillobre. Avenida do Doutor Sixto Mauriz, 113, Fene
/ A CORUÑA