Execucións no Cemiterio de San Xulián de Mugardos

Execucións no Cemiterio de San Xulián de Mugardos

Lugares de execuciónExecuciónsGuerra Civil (36-39)

Foron executadas neste lugar cinco persoas.

Fontes

NOMES E VOCES, "Lugares de morte: falecidos/as nos "paseos" e outras modalidades de represión paralegal. A Coruña", NOMES E VOCES, 2022, http://www.nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-morte-falecidosas-nos-paseos-e-outras-modalidades-de-represion-paralegal-a-coruna/, 13/08/2022.

San Xulián de Mugardos. Rúa Camiño Cemiterio, 7, Mugardos
/ A CORUÑA