Execucións no Cemiterio de San Vicenzo de Caamouco

Execucións no Cemiterio de San Vicenzo de Caamouco

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

O 19 de agosto de 1936, foron asasinados oito veciños de Pontedeume, Monfero e Vilarmaior.

Fontes

SUÁREZ, Xosé Manuel, Guerra civil e represión en Ferrol e comarca, Concello de Ferrol, Ferrol, 2002.

San Vicenzo de Caamouco, Ares
/ A CORUÑA