Execucións na Ponte entre Castrelo de Miño e Ribadavia

Execucións na Ponte entre Castrelo de Miño e Ribadavia

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Nesta ponte de Castrelo de Miño tiveron lugar varias execucións de vítimas logo do golpe de Estado, que tamén foron guindadas ao río Miño.

Fontes

SIMÓN, David, "A labazada dos mortos e Castrelo de Miño-Ourense", Diario de un Médico de Guardia, 2020, https://diariodeunmedicodeguardia.blogspot.com/2010/02/labazada-dos-mortos-e-castrelo-de-mino.html, 09/08/2022.

Santa María de Castrelo de Miño e San Paio de Ventosela, Castrelo de Miño e Rvadavia
/ OURENSE