Execucións na Pena Grande de Silán

Execucións na Pena Grande de Silán

GuerrillaPosguerra (39-51)

O 21 de xuño de 1949, prodúcese a caída da guerrilla en Silán, sendo asasinados Celia Pernas, Josefa Escourido, Juan Gallego Abeledo, Xan de Xenaro e Manuel Clavero de la Iglesia.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Ediciós do Castro, Sada, 2006.

Notas

As coordenadas correspóndense, por non poder ser máis precisos, coas da Cruz Antiga, no monte de San Estevo de Silán.

CP-6502, 27837 Muras, Lugo, España, Muras
/ Lugo