Execucións na Igrexa do Val

Execucións na Igrexa do Val

Lugares de execuciónPosguerra (39-51)

Lugar de fusilamento no concello de Narón. Os primeiros mortos foron tres paisanos o 19 de agosto de 1936, logo un corneta o 29 de agosto, posteriormente o 30 de novembro varios tripulantes do vapor Dómine, logo trinta e dous tripulantes do acoirazado España o 26 de decembro e, finalmente, dous tripulantes do Contramestre Casado, o día 27 de decembro de 1936.

Fontes

SUÁREZ, Xosé Manuel, Guerra civil e represión en Ferrol e comarca, Concello de Ferrol, Ferrol, 2002.

Santa María a Maior do Val, Narón
/ A CORUÑA