Execucións na Base Naval de Ríos

Execucións na Base Naval de Ríos

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Seis executados por autoridade militar.

Fontes

NOMES E VOCES, "Lugares de morte: falecidos/as polos fusilamentos ordenados pola autoridade militar", NOMES E VOCES, 2022, http://www.nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-morte-falecidosas-polos-fusilamentos-ordenados-pola-autoridade-militar/, 14/08/2022.

San Salvador de Teis. Avenida da Mariña Española, s/n, Vigo
/ PONTEVEDRA