Execucións en Montrove

Execucións en Montrove

ExecuciónsGuerra Civil (36-39)

Na noite do 30 de setembro de 1936, foron asasinados Antonio Montoya Lovato e os rapaces Antonio Montoya Camacho, de dezaseis anos, e Manuel Jiménez Montoya, de catorce. Todos eles eran cesteiros e de etnia xitana, razón, está última, pola que probablemente foron asasinados. Serían enterrados preto da igrexa de Santaia de Liáns.

Fontes

LAMELA, Luis, A Coruña, 1936: memoria convulsa de una represión, Ediciós do Castro, Sada, 2002, 156.VILLAR, Marta, "La verdad de los gitanos paseados", La Opinión A Coruña, 02/09/2018, https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/09/02/gitanos-paseados-23988618.html, 04/10/2022. SANTANDER, Carlos, "Sangre gitana en Montrove durante los comienzos de la Guerra Civil española", La Voz de Galicia, 21/03/2009/, https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2009/03/21/sangre-gitana-montrove-durante-comienzos-guerra-civil-espanola/0003_7604622.htm, 16/08/2022.

Santaia de Lians, Lugar de Montrove, Oleiros
/ A CORUÑA