Execución no Monte de Cabalar

Execución no Monte de Cabalar

Lugares de execuciónExecuciónsGuerrillaGuerra Civil (36-39)

En marzo de 1939, a Garda Civil asaltou un campamento de guerrilleiros localizado no Monte Cabalar. Os perseguidos puideron fuxir axudados polos veciños da zona, agás Constantino Bouza, pertencente ao grupo de Amador Barcia, que foi apresado e executado no mesmo lugar.

Fontes

NOMES E VOCES, "Constantino Bouza Pereira", NOMES E VOCES, 2022, http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/4602, 14/08/2022. FERNÁNDEZ, Eliseo; PEREIRA, Dionisio, A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940), Em Selecta Companha, Santiago de Compostela, 2022, 105.

Santa María de Cabalar. Monte de Cabalar, A Capela
/ A CORUÑA