Estrada de A Coruña-Santiago de Compostela, (Km. 8), curva de Canabal, Rutis-Vilaboa

Estrada de A Coruña-Santiago de Compostela, (Km. 8), curva de Canabal, Rutis-Vilaboa

Lugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

Na coñecida como Curva do Canabal, foron atopados os cadáveres de catro persoas: Francisco Gómez Blanco, Manuel Abelenda Catoira, Juan Otero López e Fernando Pombo Segade. O primeiro sería atopado a mediados de agosto de 1936, e os tres restantes, avanzado setembro.

Fontes

NOMES E VOCES (ed.), A represión franquista na comarca da Coruña: vidas na memoria, Laiovento, Bertamiráns, 2011. NOMES E VOCES, "Lugares de morte: falecidos/as nos "paseos" e outras modalidades de represión paralegal. A Coruña", NOMES E VOCES, 2022, http://www.nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-morte-falecidosas-nos-paseos-e-outras-modalidades-de-represion-paralegal-a-coruna/, 14/08/2022.

Notas

Ante a imposibilidade de concretar as coordenadas exactas, o lugar e a fotografía correspóndense coas aforas de Vilaboa.

Rúa Estreita, 1A, 15174 Culleredo, A Coruña, España, Culleredo
/ A Coruña