Encarceramentos, execucións e foxas no Castelo de San Felipe

Encarceramentos, execucións e foxas no Castelo de San Felipe

Prisións e torturasFoxasLugares de execuciónGuerra Civil (36-39)

O ferrolán Castelo de San Felipe foi empregado, logo do golpe de Estado, en 1936, como lugar de retención e fusilamento de persoas como Rogelio Caridad Pita, gobernador militar da Coruña e fiel ao goberno lexítimo tralo golpe, ou Enrique Salcedo Molinuevo, xefe da VIII Rexión Militar e, do mesmo xeito, leal ao goberno da República. Tamén se documenta un enterramento de doce cadáveres.

Fontes

SUÁREZ, Xosé Manuel, República y Guerra Civil en Ferrol, Concello de Ferrol, Ferrol, 2002. PRADA, Julio, Geografía de la represión franquista en Galicia, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011, 171.

Castelo de San Felipe, Ferrol, La Coruña, España, Ferrol
/ La Coruña