Campaña feminista na antiga Rúa de Calvo Sotelo, hoxe Rúa do Paseo

Campaña feminista na antiga Rúa de Calvo Sotelo, hoxe Rúa do Paseo

Movementos feministas e LGTBIQ+MulleresFranquismo (51-75)

Lugar de celebración do Día Internacional da Muller en Ourense, cunha campaña que encheu a rúa de carteis con demandas de igualdade ante a lei entre mulleres e homes, legalización do divorcio e apertura de centros de planificación.

Fontes

BAR, Mónica, Feministas galegas. Claves dunha revolución en marcha, Edicións Xerais, Vigo, 2010, 283.

Ourense Centro. Rúa do Paseo, Ourense
/ OURENSE