Caída do Puntal

Caída do Puntal

Lugares de execuciónGuerrillaGuerra Civil (36-39)

Caída dos guerrilleiros Antonio Castro López “Tocho”, José Freire Barcia, Antonio Veiga “Cacharrón” e José Sancho Riera.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Sada, Ediciós do Castro, 2006.

Santa María de Neda. Lugar do Puntal, Neda
/ A CORUÑA