Caída de Loureiro-Luou

Caída de Loureiro-Luou

ExecuciónsGuerrillaPosguerra (39-51)

En maio de 1948, prodúcese a caída dos guerrilleiros Ricardo Fernández Carles, Manuel Agraasar Cajaraville, Vicente López Novo e Florentino Méndez Pelayo.

Fontes

REDONDO, Francisco Xavier, Botarse ao monte: censo de guerrilleiros antifranquistas en Galiza (1939-1965), Sada, Ediciós do Castro, 2006.

Santa María de Luou. Lugar de Loureiro, Teo
/ A CORUÑA